Tin chuyên ngành

Hà Tĩnh: Xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh

25-01-2019 09:39:45

Thực hiện theo đơn đặt hàng của Sở KH&CN, tháng 12/2017 HTX sản xuất nông nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh đã triển khai dự án "Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh tại Hà Tĩnh" do bà Lê Thị Thanh Thúy làm Chủ nhiệm.

Mục tiêu theo đơn đặt hàng của dự án là: Ứng dụng tiến bộ KHCN vào nuôi tôm càng xanh nhằm khai thác tiềm năng lợi thế vùng nước ngọt, đa dang hóa sản phẩm nuôi trồng, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích và tái cơ cấu ngành thủy sản Hà Tĩnh gắn với xây dựng nông thôn mới.

Sau 1 năm triển khai tại khu nuôi trồng của HTX sản xuất nông nghiệp và thủy sản Lộc Hà, đề tài đã thu được kết quả theo hợp đồng đã ký kết: Tổ chức tập huấn và đi tham quan cho trên 60 hộ dân trong vùng hưởng lợi dự án, từ đó rút kinh nghiệm, học hỏi, lựa chọn đến hoàn thiện được quy trình công nghệ xây dựng mô hình thâm canh phù hợp với điều kiện nuôi tôm càng xanh tại Hà Tĩnh; xây dựng được mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao nuôi nước ngọt trên quy mô 2ha, tỷ lệ sống đạt 78,89%, năng suất đạt 2.455kg/ha, cho lợi nhuận 137,3 triệu đồng/ha; xây dựng được mô hình nuôi có năng suất, hiệu quả cao về mặt kinh tế và xã hội để các cá nhân, tổ chức trong tỉnh đến tham quan nhân rộng.

Hội đồng KHCN chuyên ngành đã tổ chức nghiệm thu và cho thanh lý hợp đồng.

Công ty cổ phần thủy sản BNA Sóc Trăng
  • Khóm Tân Thành, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  • Tel: (+84) 2993.870.668
  • Email: bacheseafood@gmail.com
Vị trí