Sản phẩm

Tôm sú nguyên con (semi block)

Tôm sú nguyên con (semi block)

25-01-2019 11:55:50
Tôm sú nguyên con (semi block) Xem chi tiết
Cá

25-01-2019 11:38:54
Tôm sú nguyên con (CHOSO)

Tôm sú nguyên con (CHOSO)

25-01-2019 11:36:51
Tôm sú nguyên con (CHOSO) Xem chi tiết
Tôm thẻ PD (block)

Tôm thẻ PD (block)

25-01-2019 11:28:52
Tôm thẻ PD (block) Xem chi tiết
Tôm sú PD

Tôm sú PD

25-01-2019 11:06:52
Tôm sú PD Xem chi tiết
Sứa tươi

Sứa tươi

25-01-2019 11:03:54
Sứa tươi Xem chi tiết
Công ty cổ phần thủy sản BNA Sóc Trăng
  • Khóm Tân Thành, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  • Tel: (+84) 2993.870.668
  • Email: bacheseafood@gmail.com
Vị trí