Công ty cổ phần thủy sản BNA Sóc Trăng

Địa chỉ: Khóm Tân Thành, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: (+84) 2993.870.668 - Fax:

Hotline: (+84) 2993.870.668

Website: bnaseafood.com.vn

Công ty cổ phần thủy sản BNA Sóc Trăng
  • Khóm Tân Thành, Phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  • Tel: (+84) 2993.870.668
  • Email: bacheseafood@gmail.com
Vị trí